Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

oznamuje verejnosti, že od 1.1.2020 realizuje prípravu pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.
Žiadosti o zaradenie do prípravy je potrebné zasielať na adresu centra a nájdete ich v tomto odkaze ............
Naše centrum bude realizovať prípravu PNR v termíne: od 16.9.2020 do 30.11.2020

Uzávierka žiadostí je do 31.08.2020