Kontakty zamestnancov

Sociální pracovníci 

Pohotovostný mobil: 00421907719568

E-mail: socialne.sturovo@ded.gov.sk 

Tel.:  00421-367511249

Ekonomický úsek
Tel.: 00421-362433012, IP 937092

        00421-367511110

E-mail: ekonom.sturovo@ded.gov.sk
            hospodar.sturovo@ded.gov.sk 

Psychológ
Tel.:00421-367511249

E-mail: psycholog.sturovo@ded.gov.sk

Samostatne usporiadané skupiny
E-mail: info@cpdarsturovo.eu

1. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 308
2. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 305
3. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +4219 51 228 148

Riaditeľ centra:                 Fakturačné údaje:                                                                               

Tel.: +421-362433011                                                                                         Centrum pre deti a rodinu Štúrovo Mobil: +421905744182                                                                                Námestie slobody č. 13
      

E-mail:                                                                                                               94301 Štúrovo
riaditel.sturovo@ded.gov.sk                                                                               IČO: 00181641
                                                                                                                          DIČ: 202107396