Kontakty zamestnancov

 Riaditeľ centra: 

E-mail:

dedsturovo@stonline.sk                                Tel.: +421-362433011 riaditel.sturovo@ded.gov.sk                          Mobil: +421905744182

Ekonomický úsek
Tel.: 00421-362433012, IP 937092
+ 421-367511110

E-mail: ekonom.sturovo@ded.gov.sk            hospodar.sturovo@ded.gov.sk
dedsturovo.ek@mail.t-com.sk                     dedsturovo.hos@mail.t-com.sk

Sociální pracovníci                                                              Fakturačné údaje:
Tel.:00421-367511249                                                                                        Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
                                                                                                                            Námestie slobody č. 13
 E-mail:                                                                                                                94301 Štúrovo
 dedsturovo.soc@mail.t-com.sk                                                                            IČO: 00181641
 socialne.sturovo@ded.gov.sk                                                                               DIČ: 2021073967


Psychológ
Tel.:00421-367511249

E-mail:
dedsturovo.soc2@mail.telekom.sk
psycholog.sturovo@ded.gov.sk

Samostatne usporiadané skupiny
E-mail: info@cpdarsturovo.eu

1. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 308
2. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 305
3. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 306