Ambulantná a terénna forma kontakty:

Sociálni pracovníci:  tel. +421918 575 671, +421918 575 638, +421918 575 446

                                    socialne.cdrsturovo@gmail.com

Psychológ:                 psycholog.cdrsturovo@gmail.com