Kontakty zamestnancov

 Riaditeľ centra: 

E-mail:

dedsturovo@stonline.sk                                Tel.: +421-362433011 riaditel.sturovo@ded.gov.sk                          Mobil: +421905744182

Ekonomický úsek
Tel.: 00421-362433012, IP 937092
+ 421-367511110

E-mail: ekonom.sturovo@ded.gov.sk            hospodar.sturovo@ded.gov.sk

Sociální pracovníci                                                              Fakturačné údaje:
Tel.:00421-367511249                                                                                        Centrum pre deti a rodiny Štúrovo

Pohotovostný kontakt: +421907 719568                                                              Námestie slobody č. 13
                                                                                                                            94301 Štúrovo
E-mail:                                                                                                                 IČO: 00181641
 socialne.sturovo@ded.gov.sk                                                                              DIČ: 2021073967                                          


Psychológ                                                                    Ambulantná a terénna forma sociálnej práce
Tel.:00421-367511249                                                                                        Tel.: +421918 575 638

E-mail:                                                                                                                         +421918 575 671
psycholog.sturovo@ded.gov.sk                                                                                      +421918 575466

Samostatne usporiadané skupiny
E-mail: info@cpdarsturovo.eu

1. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 308
2. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 305
3. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 306