Kontakty zamestnancov

Sociální pracovníci 

Pohotovostný mobil: +421 907 719 568

E-mail: socialne.sturovo@ded.gov.sk 

Tel.:  +421367511249

Ekonomický úsek
Tel.: +421362433012, IP 937092

        +421367511110

E-mail: ekonom.sturovo@ded.gov.sk
            hospodar.sturovo@ded.gov.sk 

Psychológ
Tel.:+421367511249

E-mail: psycholog.sturovo@ded.gov.sk

Samostatne usporiadané skupiny
E-mail: info@cpdarsturovo.eu

1. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 308
2. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +421919 399 305
3. Samostatne usporiadaná skupina:
Tel.: +4219 51 228 148

Riaditeľ centra:                                                                                                                                                                  

Tel.: +421 905 744 182,  E-mail:  riaditel.sturovo@ded.gov.sk                                                                                   

                                                                                                                                      
 Fakturačné údaje:    Námestie slobody č. 13, 94301 Štúrovo                                                                                                          

                                    IČO: 00181641, DIČ: 202107396