Sme Rodinný typ 

V roku 2004 sme prešli cestou transformácie na detský domov rodinného typu. Od 01.01.2019 sme sa premenovali na Centrum pre deti a rodiny Štúrovo. Priestorové usporiadanie: 2 samostatne usporiadané skupiny v kmeňovej budove a 1 samostatne usporiadaná skupina v samostatnej budove  v areáli centra. Každá skupina si vedie samostatné hospodárstvo a zabezpečuje základné potreby pre starostlivosť detí.

Poslaním zariadenia je vytvoriť podmienky pre deti, ktoré najviac pripomínajú rodinné prostredie. Naším primárnym cieľom je znovu stmelenie rodiny a čo najskorší návrat umiestnených detí do ich prirodzeného prostredia, ale hlavne poskytnutie takej starostlivosti a prípravy pre deti, aby mohol od nás odísť plnohodnotný a do života pripravený mladý človek, schopný efektívne fungovať. 

Podporiť nás môžete rôzne, a to prostriedkami finančného aj nefinančného charakteru -  športových pomôcok, hygienických potrieb, školských pomôcok, oblečenia, kníh, darovaním hračiek, turistických potrieb a pod. Veľmi sa potešíme aj pomoci pri tvorbe a realizácii programov a voľnočasových aktivít pre deti. Budeme vďační za každú formu pomoci, ktorú by ste vedeli našim deťom poskytnúť.